Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

O MpDC dirixiuse ao Ministerio de Presidencia e á Comisión de Interior do Congreso preguntando polas cámaras de Lugo; entre elas as do CEAO

Written By Dereitos Civís on 4/6/12 | 18:12

  • Dereitos Civís xa pedira a retirada das cámaras no ano 2009 por incumplir os principios de idoneidade e proporcionalidade
  • O MpDC reclarama á Comisión de Petición do Congreso que aclarara a situación das cámaras, ésta derivounas á Comisión de Interior e ao Ministerio de Presidencia
  • A Delegación do Goberno e o Concello de Lugo non permitiron ao MpDC consultar o proxecto das cámaras para comprobar si cumprían cos principios de idoneidade e proporcionalidade
O MpDC ven de congratularse pola orde de retirada das cámaras do Ceao. No ano 2009 o MpDC xa acudira aos xulgados para que a Delegación do Goberno facilitara a documentación sobre as videocámaras para comprobar que cumprían có pirncipio de idoneidade xa que o estudos internaconais non avalan a eficacia dos dispositivos. Tanton é así que non 2010 os empresarios xa plantexaronn a contratación de seguridade privada ante a falta de eficacia dos dispositivos instalados.

O Comisario de Lugo xa avalara a instalación das cámaras pola súa "sensación subxectiva de seguridade", non obxectiva, subxectiva. Non permiten unha seguridade real, soamente unha sensación de seguridade.

Por ese motivo o MpDC dirixiuse á Delegación do Goberno, ao Valedor do Pobo, ao Congreso e ao Ministerio de Presidencia para que estudaran a forma na que se estaban dando autorización para cámaras en Galiza. Desde entón xa se retiraron as autorización para as cámaras contra o botellón na Coruña e as Cámas do CEAO

Os veciños e veciñas de Lugo deberían pedir responsabilidade polo despilfarro que supuxo a instlacións destes dispositivos, canto foi o seu coste de instalación e mantemento. Algo que simplemente está servinod para que unha empresas se enriquezan sen que existan resultados reais, soamente "seguridade subxecitva"
0 comentarios:

Publicar un comentario