Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

O Concello de Lugo non dispón de autorización para ningunha cámara na zona vella

Written By MpDC on 5/4/10 | 13:12

O Movemento polos Dereitos Civís vén de presentar un escrito ante o Valedor do Pobo e "El Defensor del Pueblo" solicitándolle que exercite as oportunas medidas para que o Concello de Lugo e a Delegación do Goberno procedan á retirada das cámaras de videovixilancia na zona monumental de Lugo.
Se a asociación dá tal paso é porque, a pesar da ilegalidade das cámaras instaladas, ni a Delegación ni o Concello proceden a súa retirada. Uns dispositivos que funcionan sen ningún tipo de autorización e vulnera, segundo lexislación vixente, o dereito á imaxe e ao honor das e dos lugueses. Neste sentido Dereitos Civís pregúntase cando van acatar as normas e cando o farán sen que llelo haxa que lembrar continuamente.
Agardemos que o Valedor faga uso das súas competencias e as institucións insolentes se acollan dunha vez á legalidade eliminando o que supón unha vulneración constante dos dereitos das persoas.
Cabe recordar que a Delegación do Goberno remitiu un escrito ao MpDC, logo de que o colectivo tivese preguntado ao respecto, no que indicaba que os permisos das cámaras caducaron o 18 de abril de 2008 e que o Concello Lugo non solicitou a renovación anual correspondente e a dita institución tampouco fixo nada ao respecto chegando, deste xeito, a unha actitude totalmente pasiva no exercicio das súas funcións. Ademais ambas as dúas institucións están incumprindo a lexislación e vulnerando o dereito á propia imaxe das persoas.
O Movemento indignábase fai uns meses ante a resposta do Concello de Lugo ás alegacións feitas polo Movemento expoñendo que a asociación carece de lexitimación para impugnar un acto da administración cando segundo a doutrina do Tribunal Supremo, o Movemento polos Dereitos Civís está legalmente habilitado para a defensa dos dereitos e intereses lexítimos.
Como asociación sen ánimo de lucro en defensa dos dereitos civís que é, pode interpór un recurso contencioso administrativo e esixir responsabilidades a quen corresponda. Neste caso, o MpDC iniciou un procedemento contencioso administrativo fronte a Delegación do Goberno e Concello de Lugo pola instalación das cámaras de videovixilancia instaladas na zona monumental de maneira ilegal.
O MpDC descoñece por que o Concello de Lugo ataca o Movemento acusándoo de ilexítimo para poder denunciar unha irregularidade, en lugar de se poñer a solventar o problema da ilegalidade instalación de cámaras de videovixilancia no casco histórico da cidade.
A lexislación establece que a autorización das cámaras de vídeo vixilancia débese renovar de xeito anual e, especificamente di que a solicitude se deberá tramitar dous meses antes de que expire a autorización. Respectar o marcado na normativa que regula a vídeo vixilancia é a única maneira de ofrecer as garantías xurídicas mínimas para o libre exercicio dos dereitos fundamentais dos cidadáns, así como evitar usos raudulentos dos dispositivos.
Asimesmo, hai que destacar non está comunicado no rexistro xeral da Agencia española de Protección de Datos a creación dun ficheiro de imaxes, tal e como se establece na normativa actual. Esta comunicación á AEPD é a que permite aos cidadáns que son gravados polas cámaras exercer o seu dereito de acceso, rectificación ou cancelación dos datos persoais contidos nos citados ficheiros e, xa que logo, salvagardar o seu dereito á honra, propia imaxe e intimidade.

0 comentarios:

Publicar un comentario