Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

O Movemento polos Dereitos Civís alerta ante a posíbel instalación de vídeocámaras na USC

Written By Virgulino on 1/2/07 | 11:57

O MpDC advirte dos perigos para os dereitos e liberdades, das garantías legais coas que debe cumprir e da escasa utilidade dun sistema que non resolveu un só ilícito legal na cidade de Compostela, onde xa están instaladas

O MpDC remitirá un dossier para advertir á USC da legalidade que debe cumprir se se confirma o proxectoSegundo diversas fontes lle confirmaron ao Movemento polos dereitos civís, a USC está a estudar a instalación dun sistema de videovixilancia na Universidade. Diversas cidades e vilas de Galiza xa optaron por colocar cámaras de videovixilancia ou estudar a súa instalación para en lugares moi concorridos, como medida de “seguridade” adicional ás funcións dos Corpos de Seguridade, sen que se teña constancia da resolución dun só ilícito legal pola utilización das cámaras.


Desde o MpDC posicionámonos en contra desta medida e reiteramos as nosas críticas en tes aspectos fundamentais: os dereitos, a legalidade, e a utilidade.

En relación aos dereitos, tense amosado que son unha clara intromisión no dereito á intimidade e á propia imaxe; mesmo na Lei Orgánica que regula a utilización de videocámaras (4/1997) aparece recoñecido que o seu uso en lugares públicos debe estar presidido polo principio de proporcionalidade e de intervención mínima, porque debe primar sempre o dereito ao honor, á intimidade e á propia imaxe das persoas, que só cederá ante un beneficio de tal entidade que estos dereitos deban ser suspendidos.

En relación á legalidade, o MpDC tamén ten insistido en aproveitar as garantías que aparecen recollidas na legalidade vixente, en base a dúas premisas fundamentais: acreditar os permisos pertinentes para a instalación e posteriormente a renovación dos permisos de grabación, e tamén garantir que se utilizan exclusivamente para os fins cos que foron instaladas. En caso de que a USC manifeste a súa intención de seguir adiante coas videocámaras, o MpDC remitiralle previamente un completo dossier informativo para garantir que cumpre integramente coa legalidade.


O MpDC ten denunciado en innumerábeis ocasións as irregularidades percibidas no emprego das cámaras de videovixiancia situadas no casco vello de Compostela -que non contan con licencia da Comisión de Videovixiancia- nun longo proceso no que se chegou a admitir un recurso contra a inadmisión para a retirada de cámaras de videovixilancia na zona vella de Santiago de Compostela. Do mesmo xeito, tamén o concello d’A Coruña chegou a recoñecer que incumprira a normativa sobre colocación de vídeocámaras en dous casos, nun deles mesmo despois de ter investido xa 50.000 euros. Ademáis hai que sembrar que o Concello xa afirmara noutra ocasión que contara con permisos para vixiar o entorno da Praza do Humor e de María Pita cando en realidade só dispuña de permisos para o control de fachdadas de edificios públicos. Por último, os concellos de Lugo e Boiro desistiron desta intención despois das advertencias do MpDC.

Por último, en canto á utilidade, lembramos que as videocámaras se teñen revelado, unha e outra vez, como inúteis nas funcións que pretenden cumplir; legalmente só se poden instalar para unha “situación concreta” que implique o mantemento da seguridade cidadá, factores que non consideramos xustificados na USC. Pola contra, existen exemplos na utilización destas videocámaras para funcións para as que non están autorizadas; así recentemente tramitouse unha denuncia ante a Agencia Española de Protección de Datos contra a Policía Local de Ribeira pola exhibición nos medios de comunicación dunha imaxe de dúas persoas mentres pelexaban.

Por todos estos motivos, o MpDC solicita que a USC recapacite sobre a función que cumpren estes dispositivos e analice se cumprirían a súa función teórica.

0 comentarios:

Publicar un comentario