Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

En relación coa Carta de Dereitos dos Cidadáns de Galiza e Lei de Acceso á Información

Written By Virgulino on 22/2/07 | 13:07

Do Movemento polos Dereitos Civís queremos dirixirnos a vós de novo con motivo do proxecto do goberno galego de elaboración dunha Carta de Dereitos dos Cidadáns de Galiza, que ten o propósito, manifestado na súa presentación de eliminar as actitudes de "silencio, opacidade e prepotencia" na administración pública.


Desde o Movemento polos Dereitos Civís podemos ratificar que son moitas as dificuldades coas que se atopa a cidadanía para acceder á información das diferentes administracións, apesar de que os principios constitucionais e estatutarios establecen a necesidade de que nun Estado democrático de Dereito a Administración pública sexa transparente.Precisamente para tentar achegar solucións nesta materia, o MpDC xa expuxo un proxecto de Lei sobre o Acceso á Información en Poder das Administracións, que tenta garantir que os cidadáns e cidadás galegas poidan acceder, tanto individual como colectivamente a toda clase de información e expedientes en poder da Administración, sempre salvagardando o dereito á intimidade, a averiguación de delictos e as medidas de seguridade.

O proxecto de Carta de Dereitos dos Cidadáns non conta en principio con forza de lei. Por ese motivo pedímosvos que remitades unha petición ao Presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, para que esa proposta non quede en papel mollado, teña forza de lei e que na mesma se inclúan as propostas presentadas polo MpDC na Lei de acceso á información.A Petición que ofrecemos a continuación pode ser enviada por correo ordinario ou presentada en calquera rexistro de calquera Consellería ou Delegación da Xunta de Galiza.


Presidencia

Complexo Administrativo San Caetano

Santiago de Compostela

A Coruña


D. …………………………………………………………………………………. con DI…………………………………… e enderezo a efectos de notificación no local do MpDC (R/ Miguel Ferro Caaveiro nº 10 – 2º, CP 15703 de Santiago de Compostela) no exercicio do Dereito de Petición recollido na CE, diríxise ao Presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, e SOLICITA:Que o proxecto de Carta de Dereitos dos Cidadáns de Galiza, actualmente en elaboración, conte con carácter vinculante e forza de lei, e que na mesma se inclúan as propostas xa presentadas polo MpDC na Lei de acceso á información.

Atentamente,


Descarga o proxecto de Lei sobre o Acceso á Información en Poder das Administracións

0 comentarios:

Publicar un comentario