Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

O MpDC sente decepción ante a actitude da AEPD en materia lexislativa

Written By MpDC on 10/2/10 | 11:44

O Movemento polos Dereitos Civís vén de coñecer que a Agencia Españolade Proteción de Datos se esgrime na modificación da lei 23/1992 de seguridade privada para botar por terra os dereitos das persoas no que ten a ver coa honra e a propia imaxe, feito que é considerado como un paso máis na violación dos dereitos civís.

Esta nova lei, a 17/2009 de 23 de novembro, determina que calquera particular ou empresa cuxa actividade non sexa a propia dunha empresa de seguridadde poderá vender, entregar, instalar e manter equipos técnicos de seguridade, sen necesidade de cumprir as esixencias previstas na lei anterior.

Polo tanto, a lei lexitima a quen adquira dispositivos de gravación a tratar de forma individual os datos persoais derivados da captación de imaxenes, sen necesidade de acudir a unha empresa de seguridade privada. Isto supón unha total indefensión da cidadanía que ve como se esfuma a protección dos seus dereitos e o que é aínda máis grave, ve como as institucións responsábeis de salvagardalos tiran pola borda as poucas garantías que tiñan até o momento.

Desde o MpDC enténdese que a nova normativa foi feita ex profeso para favorecer ás administracións ante a imposibilidade de xustificar todas as irregularidades que cometen estas á hora de instalaren dispositivos de gravación, irregularidades que na súa maioría pasan desapercibidas ou son denunciadas por asociacións coma o Movemento polos Dereitos Civís e non pola propia Agencia.

Tamén entendemos que o feito de se acoller a este cambio na lexislación se pode deber á falta de persoal do organismo para atender correctamente nun prazo razoábel as queixas dos cidadáns. A situación de desbordamento chega ata tal punto que a propia AEPD fai uns anos se puxo en contacto co Movemento para pedirnos que limitásemos o envío de
denuncias a un escrito por semana.

Carta branca

Os grandes beneficiados deste cambio son os concellos -abrindo a mán tamén ás administracións e entes privados e deixando aos cidadáns indefensos ante a proleferación de equipos de videovixilancia- que agoran terán a lei da súa parte para poderen instalar cámaras de forma indiscriminada. Mentres, a lei so regulará a instalación da videovixilancia cando vaia conectada a unha alarma central, seguindo os requisitos esixidos ata agora pola lei.

A Agencia Española de Protección de Datos asegura que as imaxes rexistradas, por todas as cámaras, deberán cumprir cos restantes requisitos esixibeis en materia de proteción de datos de carácter persoal, como é a sinalización da presenza destes dispositivos e a cancelación dos datos nun prazo máximo dun mes desde a súa captación.

Desde o MpDC dubidamos do cumprimento desta parte da lei, dado que a dinámicca das administracións é a de non cumprir con ningún dos requsitos esixidos pola AEPD e instalar vidiovixilancia onde vexan elas sen ningún tipo de consideración coas persoas que están sendo gravadas polos dispositivos. As admisnistracións unicamente fan por cumprir a lei cando teñen unha denuncia ou unha queixa a respecto da instalación de cámaras no seu edificio, non ven máis alá.

A lista de exemplos que o Movemento pode ofrecer en materia de incumprimento da lei de protección de datos fala por si soa. Existe a necesidade dunha lei máis restritiva e dun organismo máis serio que a faga cumprir e non unha axencia que, cando se atopa desbordada polas irregularidades, decide abrir a man para así legalizar as irregularidades que se comenten contra a cidadanía.

0 comentarios:

Publicar un comentario