Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

O Valedor do Pobo acepta a queixa presentada contra a Ordenanza de Compostela que limita as actividades na vía pública

Written By Dereitos Civís on 14/6/12 | 18:02

  • Outros 640 cidadáns remitiron a mesma queixa ao Valedor do Pobo

O Valedo do Pobo ven de aceptar a queixa presentada por 640 cidadáns, a instancia do MpDC, en contra da Ordenanza que impide, na práctica, multitude de actividades na vía pública. Así, o pasado día 7, o Valedor do Pobo dirixuse ao Concello de Compostela solicitando informes aclaratorios. Ao mesmo tempo, tamén remitíronse outros 640 escrtios ao alcalde de Compostela, sen que ningún deles recibira contestación.

Neste momento a iniciativa segure aberta na dirección https://www.change.org/es/peticiones/alcalde-de-compostela-non-ilegalices-as-actividades-sociais-na-v%C3%ADa-p%C3%BAblica ou no blog do MpDC http://mpdc.blogspot.com. Adiante reproducimos o escrito remitido ao Valedor do Pobo e ao Concello de Compostela.

As organizacións culturais, sindicais, xuvenís... veñen realizando actividades na vía pública como concertos, manifestacións, concentracións, recollida de sinaturas.... Actividades que entran dentro de dereitos fundamentais como o dereito á reunión, liberdade de expresión, cultura, etc... e polo tanto gozan de protección constitucional e non poden ser prohibidos.

O Concello do Partido Popular ven de aprobar unha ordenanza que conseguirá, na práctica, impedir estes dereitos á maior parte da cidadanía do Concello de Compostela. Por medio de taxas para REALIZA A SOLICITUDE, taxas para COLOCAR UNHA MESA NA VÍA PÚBLICA coa que recoller sinaturas, taxas para PODER INSTALAR UNHA MEGAFONÍA coa que ler un comunicado as organizacións non poderán exercer ese dereitos fundamentais ao non dispoñer de capacidade económica para facer fronte ás mencionadas taxas. Ademais o Concello pedirá fianzas (algo que xa ven facendo de forma ilegal) que poden chegar a ser desorbitadas como as de responsabilidade civil. Neste momento o Concello xa pide, de forma ilegal, fianzas de 600€ para a colocación dunha pancarta e 400€ para exhibir unha película ao ar libre. Por último, e se os medios económicos non foran suficientes para disuadir a calquera organización de realizar algunha actividade na vía pública de Compostela, os permisos outorgaranse en precario, podendo o Concello anulalo en calquera momento.

En resumo, si unha organización xuvenil quere organizar unha concentración con recollida de sinaturas na vía pública terá que pagar unha taxa por solicitar o permiso no concello, outra taxa para a colocación da mesa ou calquera soporte divulgativo, outra taxas por enchufar o equipo de son co que ler o manifesto na concentración; ademais deberá aboar unha fianza discrecional por parte do Concello. Si consigue facerse cos medios económicos necesarios para cumprir con todos os requisitos descritos, ademais de realizar todas os trámites formais de forma correcta e que o Concello conteste (sendo habitual que non conteste) conseguirá unha autorización EN PRECARIO que poderá ser anulada en calquera momento polo Concello.

É evidente que a ordenanza ten obxectivo de fondo de limitar os dereitos fundamentais antes mencionados e polo tanto non pode ser aplicada.
0 comentarios:

Publicar un comentario