Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

VIDA PRIVADA E PODERES PÚBLICOS (A lei integral a exame)

Written By Virgulino on 25/10/04 | 20:29

Queremos abrir un espazo de debate sobre un asunto actual e polémico: a Lei Integral contra a Violéncia de Xénero. O obxectivo é analisar, de diferentes perspectivas, as medidas previstas nesta lei para facer frente ao grave problema das agresións no ámbito doméstico e as repercusións que esas medidas poden ter na vida democrática da nosa sociedade.O cerne do debate non se situa portanto na denúncia da violéncia que se exerce contra as mulleres –preocupación compartida polas persoas que participarán nas charlas e as tres organizacións convocantes- senón na forma como os poderes públicos encaran esta alarmante situación. Mais en concreto, pretendemos debater sobre as vantaxes e perigos da cada vez mais profunda intromisión dos poderes públicos na nosa vida privada. Devemos abrir as fronteiras da nosa intimidade? En que circunstáncias? Até onde? A quen? Perguntas complexas que albergan outras de non menor importáncia: Que papel deven desempeñar os profisionais nestes conflitos? Son as medidas punitivas a mellor forma de os atallar? Serán as denúncias de persoas alleas ao conflito unha boa solución? Haveria outras formas mais eficaces de os reducir?O debate estrutura-se en tres charlas-colóquio que terán lugar na Galeria Sargadelos de Compostela, às 19,30 horas dos dias 27 de Outubro e 3 e 10 de Novembro, de acordo con o seguinte


Programa. Dia 27.10.04: Ponto de vista dos profisionais..Advogada: Celia Balboa

Maxistrada: Ana López-Suevos

.Psicólogo: Ramón Arce. Dia 3.11.04: Ponto de vista dos movimentos de defensa dos direitos fundamentais e as liberdades públicas.Movemento polos Dereitos Civis.

Xustiza e Sociedade.

EsCULcA (Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades).. Dia 10.XI.04: Ponto de vista do movimento feministaLupe Cés Riobó

Nanina Santos Castroviejo
Por: EsCULcA - Movimento polos Dereitos Civis – Xustiza e Sociedade

0 comentarios:

Publicar un comentario