Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

Os Goberno de Galiza e do Estado non aceptan as recomendacións do Defensor del Pueblo sobre o Prestige

Written By Virgulino on 14/11/03 | 16:46

O Defensor del Pueblo fai unha valoración moi negativa das respostas de ambos os dous gobernos.O Movimento Polos Direitos Civís informa que recibiu hoxe as valoracións do Defensor del Pueblo sobre as contestacións que recibiu dos gobernos de Galiza e do Estado Español verbo das recomendacións que esta institución formulou sobre os feitos relacionados co Prestige.O “Defensor del Pueblo” en referencia a contestación Xunta, considera que se “a estas altura a evaluación interna da actuación da Xunta é aínda un tema a estudiar () non hai intención algunha de proceder a evaluación de oficio, ou por recomendación desta institución (Defensor del Pueblo)”.Da contestación do Ministerio da Presidencia di que “a escueta resposta significa que as nosas recomendacións serán arquivadas e pasarán a un definitivo esquecemento, é dicir que non son aceptadas”.O “Defensor del Pueblo” chega a xustificar os informe extraoficiais que se están dando a coñecer en base a que “a falta de investigación no seo da Xunta, malogradas as investigacións parlamentarias () a sociedade entón abrirase camiño con estudios semioficiais, particulares, etc... que acabarán formando o cadro omnicomprensivo, e porque non exhaustivo, da catástrofe e a súa xestión”.Tamén considera que os poderes públicos non ofereceron unha “descrición, obxectiva, non partidista e rigoroso dos acontecementos...”O MPDC considera que estas conclusión do Defensor del Pueblo, que han ser incluídas no seu informe anual, demostran a falta de respecto polas Institucións que son quen de demostrar o Goberno Galego e mais o do Estado Español; tamén entendemos que evidencia o profundo engano que están a vender á cidadanía, dicindo que se están a tomar medidas encanto o propio Defensor del Pueblo entende que as súas recomendación non son tidas en conta.O MPDC, desta forma, volve denunciar a manipulación da información que recibimos, feito que vulnera claramente o artigo 20 da Constitución e busca o ocultamento dos problemas reais que estamos a sufrir.

0 comentarios:

Publicar un comentario