Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

O MpDC recorre a resolución da AEPD polas cámaras de Telefónica na Coruña

Written By MpDC on 23/4/10 | 18:52

O MpDC vén de interpór un recurso de reposición contra a resolución da Agencia Española de Protección de Datos a respecto das cámaras de vídeo vixilancia instaladas no edificio Telefónica da Coruña. Deste xeito, o colectivo solicita a nulidade de pleno dereito da resolución obxecto do presente recurso.

Con data 13 de abril de 2010, o director da Agencia Española de Protección de Datos emite resolución pola que acorda arquivar as actuacións en relación coa denuncia presentada pola Movemento a respecto desas cámaras.

Desde Dereitos Civís cabe lembrar que Telefónica vulnera a legalidade no que respecta á utilización de videocámaras polas Forzas e Corpos de Seguridade en lugares públicos, xa que estes dispositivos en cuestión non dispoñen dos preceptivos informes para proceder á súa instalación. O colectivo non entende como a AEPD arquiva o procedemento tendo en conta a larga ristra de ilegalidades cometidas pola empresa de telefonía.

Desde o primeiro momento e á vista de que a empresa vulnerou o procedemento de instalación das devanditas cámaras de seguridade, así como de utilización das imaxes captadas polas devanditas cámaras ilegais, solicitou que sexa sancionada ordenando a retirada das mesmas. Lonxe diso e de aterse á lei, o organismo estatal dá novamente as costas aos dereitos das pesoas.

Invadindo o espazo público e dos traballadores

As cámaras que se atopan situadas no exterior de devandito edificio están orientadas á vía pública, ao que hai que engadir, que algunhas que se atopan no vestíbulo enfocadas ao controlan o taboleiro sindical, o cal foi cambiado de lugar pasando a estar situado nas proximidades de ditas videocámaras para gravar dun modo máis eficaz a cantos se dirixen ao mesmo, tanto a observar como a colocar boletíns informativos, o que viola claramente tanto a intimidade persoal, como a liberdade ideolóxica e polo seu posto a liberdade de afiliación sindical, o que denota o excesivo control de Telefónica sobre os seus traballadores.

As devanditas cámaras gravan a cantos cidadáns transitan polas proximidades de devandito edificio. Así mesmo tivemos coñecemento de que a empresa de seguridade é Securitas. Con todo non somos coñecedores de se a mesma é ou non a responsable do tratamento. Ademais, os devanditos artefactos comezaron a gravar sen que os traballadores nin os representantes sindicais recibisen comunicación da súa posta en funcionamento.

Neste sentido, as cámaras non contan co principio de proporcionalidade, non respetan os dereitos específicos dos traballadores, non está garantido o dereito á información na recollida das imaxes creación e inscrición do correspondente ficheiro...

Que garante Protección de Datos?

Polo tanto, e á vista do anteriormente sinalado, queda clara a vulneración do procedemento de instalación das cámaras de vídeo vixilancia no exterior de Telefonica de España S.A.U., e a inoperancia da Agencia de Protección de Datos como garante do cumprimento da
legalidade vixente, ademais de que debese sancionar á empresa
ordenando a retirada de devanditas cámaras de seguridade situadas no seu exterior. Conduta sancionable De acordo co previsto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal, son infraccións moi graves a recollida de datos en forma enganosa e fraudulenta.

Asimesmo, a dita conduta é castigada cunha multa de ata 600.000 euros e que se corresponde coa actitude de Telefónica de España S.A.U. ao instalar e utilizar as devanditas cámaras de vídeo vixilancia nos exteriores sen as correspondentes autorizacións esixidas pola normativa vixente.

Doutra banda, no caso de que a persoa responsable do ficheiro das imaxes captadas non estivese inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos, deberase castigar ao mesmo, segundo o previsto cunha multa de 300.000 euros.

0 comentarios:

Publicar un comentario