Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

O MpDC presenta ante a Xustiza un resumo cos desplantes de Bugallo á cidadanía

Written By MpDC on 15/4/10 | 12:38
O Movemento polos Dereitos Civís segue enfrontado co Concello de Santiago para que este renove e regularice ás cámaras de videovixilancia que ten instaladas na zona vella da cidade ou o que sería mellor, que as retire en beneficio da cidadanía.

Debido a iso vén de presentar un escrito no xulgado do Contencioso Administrativo número dous da Coruña como conclusións -un trámite do procedemento- para que a administración da Xustiza conte co resumo do periplo polo que MpDC e sociedade teñen que pasar debido á desidia e o desleixo do rexedor compostelán en materia de ideovixilancia.

O señor Bugallo leva anos cometendo varias irregularidades que levan o concello a ter sen autorización as cámaras de videovixilancia da cidade, o que supón unha violación dos dereitos civís. A primeira irregularidade é que desde fai un ano o Concello de Santiago non renova a autorización de funcionamento das videocámaras instaladas no dito concello. Pero ademais a renovación da autorización ten que
contar cos preceptivos informes esixidos pola lexislación vixente, concretamente pola Lei 4/1997 e o Real Decreto 596/1999, que esixen que as solicitudes de renovación se outorgarán para o prazo máximo de una ano e deberán formularse con dous meses de antelación á súa expiración. O Concello de Santiago non cumpriu os prazos legalmente establecidos como o demostra a sentenza ditada polo Xulgado do
Contencioso Administrativo nº 1 de Santiago de Compostela en relación coa instalación das cámaras de vídeo vixilancia na zona monumental da cidade.

Outra irregularidade do concello que dirixe o señor Bugallo é a instalación das cámaras antes de ter a autorización da Delegación do Goberno. Ademais a dita autorización estaba condicionada á instalación de placas e paneis de información aos cidadáns, que non colocaron ata case un ano despois de teren concedida a autorización, a cal fora adxudicada por un período de tempo de un ano. Polo tanto queda demostrado, o primeiro ano de funcionamento ilegal das cámaras do casco histórico de Santiago.
Logo da caducidade exposta anteriormente, con moita celeridade Bugallo solicita mediante decreto no 2002 a autorización da instalación das mesmas 6 cámara fixas de vídeo vixilancia incumprindo cos requisitos esixidos no artigo 10.3 do Real Decreto 596/1999. A Delegación do Goberno pídelle un novo requirimento ao Concello de Santiago por a súa solicitude continúa incompleta e é entón cando o dito Concello
recoñece que se realizaron gravacións ilegais para solicitar a autorización a pesar da orde de non facelo da Delegación.

Durante dous anos seguidos a renovación das solicitudes foron presentadas con retraso, polo tanto desde o MpDC vese este acto como un menosprezo por parte do Concello de Santiago a normativa esixida en materia de vídeo vixilancia, descoidando totalmente o procedemento recollido polas normas, sendo case legalizadas ámbalas dúas
solicitudes de renovación grazas a boa fe ou descoido das datas por parte da elegación.

O Movemento ve nas sucesivas contradicións e erros de Bugallo unha importante inseguridade xurídica. Que se propoña a ficha de modificacións de movementos das cámaras en unha Comisión ficticia é un claro reflexo de que o Concello non reviste coas suficientes garantías a utilización de vídeo cámaras, que resulta un medio que debe de estar moi restrinxido debido á posible vulneración ó dereito á honra propia
imaxe e propia intimidade dos cidadáns.

Por outra banda o MpDC quere sinalar que nos atopamos ante unha clara falta de publicidade do procedemento administrativo. Vulnerandose por o tanto o principio de publicidade co que a Delegación do Goberno trata o tema das instalacións das video cámaras, que sendo estas de interese xeral da cidadanía e deberían de publicarse no DOG ou BOP.
Deste xeito a cidadanía podería coñecer a realidade existente e saber se existen vulneracións do dereito á honra, intimidade persoal e propia imaxe, así como poder exercitar os seus dereitos de acceso e cancelación. É dicir, a Delegación do Goberno, ao ter coñecemento de que o Concello de Santiago de Compostela instala cámaras na zona monumental, debería publicar dita instalación e indicarlle os pasos a
seguir para proceder en todo caso, ben a súa legalización ou ben á retirada das mesmas, pois estamos ante unha cuestión de interese xeral, que afecta aos dereitos dos cidadáns que diariamente se moven por dita zona.

En todo caso, a realidade mostra que tanto a Delegación do Goberno como do Concello de Santiago de Compostela vulneran o principio de legalidade, en canto se viola o principio de igualdade ante a Lei, o que provoca unha posición de desigualdade no procedemento administrativo.

0 comentarios:

Publicar un comentario