Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

Bugallo non aclara quen debe sancionar as empresas que imcumpren a normativa de publicidade estática

Written By MpDC on 5/3/10 | 13:30

O Movemento polos Dereitos Civís volve presentar alegacións dentro da fase de execución provisional ante o Concello de Santiago por incumprir este a súa propia Ordenanza de Publicidade Estática e Dinámica.
Logo de estudar a documentación trasladada polo Concello de Santiago, por orde do xuíz, Desde o Movemento podemos afirmar que as diferenzas cos documentos e fotografías achegadas pola administración con anterioridade son ínfimas, polo que esta parte entende que Sánchez Bugallo está intentando demorar o procedemento con tal de non cumprir as disposicións dictadas pola súa ordenanaza.
A única novidade atopada con respecto aos anteriores escritos é a posíbel contradición entre os distintos departamentos do Concello de Santiago, concretamente entre o Servizo de Licenzas e Disciplina Urbanística e o Sevizo de Contratación e Sevizos Comunitarios, o que mostra unha clara desorganización interna da Administración demandada, intentando trasladar entre os departamentos a obriga de facer cumprir dita ordenanza, non dando na realidade cumprimento efectivo e inmediato á mesma e non querendo, ningún dos departamentos, facese responsábel do efectivo cumprimento da mesma.
Desde o MpDC entendemos que, Sánchez Bugallo é efectivamente responsable de que se leve a cabo o cumprimento da citada ordenanza, con independencia de que servizo ou departamento interno do concello se encargue deste tema, non sendo obxecto deste debate a que departamento lle corresponde o seu cumprimento.
O MpDC descoñece porque o Concello de Santiago non xustifica dunha vez onde ten instalados ou gardados os 18 paneis informativos que mercou fai uns meses e tampouco entende cal pode ser o motivo real para non cumprir coa súa ordenanza municipal e coa xustiza que lle está a esixir que presente simplemente a documentación que informe sobre o seu cumprimento da lei.
Ao Movemento indígnalle pensar que unha administración como o Concello de Santiago, que aproba unha lei para dar cabida a publicidade social, áhora da verdade non sónon a cumpra, senón que tamén se nega a asumir que non a estáa cumprir e refuxiase en vanas xustificacións. Ademais de presentar documentación similar en todos os requerimentos, deixando claro que non teñen intención de cambiar a situación actual e ofrecerlle unha boa cobertura de comunicación social aos cidadáns de Santiago.
A que agardan?
Por outra banda, o Movemento polos Dereitos Civís esixe de novo que o Concello santiagués cumpra co establecido no artigo 4 da súa propia ordenanza e obrigue ás empresas que realicen obras na cidade a que instalen un espazo nos seus paneis para que os cidadáns poidan colocar calquera elemento de comunicación social que consideren oportuno.
Desde o Movemento lembramos que Sánchez Bugallo aprobou aprobou a norma municipal o 25 de novembro de 2004, que no seu artigo 4, establece que: “o Concello habilitará na vía
pública, en lugares frecuentados, soportes adecuados e en número suficiente para posibilitar a colocación de carteis ou anuncios. Ademais os promotores de obras habilitarán espazos específicos nos valados de protección das mesmas para a colocación de carteis ou anuncios. Estes espazos estarán perfectamente identificados e, en todo caso, deberán figurar en lugar visible o rótulo espazo destinado á comunicación social”.

0 comentarios:

Publicar un comentario