Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

O MpDC indígnase ante as alegacións do Concello de Lugo

Written By MpDC on 12/3/10 | 11:07

O Movemento polos Dereitos Civís denunciou fai dous anos á Delegación
do Goberno polo incumprimento desta no referido ás cámaras de
videovixilancia instaladas no Concello de Lugo. Dispositivos que son
ilegais, xa que carecen da preceptiva autorización da Delegación.

Nun escrito trasladado ao MpDC a institución estatal indicaba que os
permisos das cáaras caducaron o 18 de abril de 2008 e que o Concello
Lugo non solicitou a renovación anual correspondente e a Delegación do
Goberno tampouco fixo nada ao respecto chegando, deste xeito, a unha
actitude totalmente pasiva no exercicio das súas funcións. Ademais
ambas as dúas están incumprindo a lexislación e vulnerando o dereito á
propia imaxe das persoas.

O Movemento indígnase ante a resposta do Concello de Lugo ás alegacións feitas polo Movemento expoñendo que a asociación carece de lexitimación para impugnar un acto da administración cando segundo a doutrina do Tribunal Supremo, o Movemento polos Dereitos Civís está legalmente habilitado para a defensa dos dereitos e intereses lexítimos.

Como asociación se ánimo de lucro en defensa dos dereitos civís, pode
interpór un recurso contencioso administrativo e esixir responsabilidades a quen corresponda. Neste caso o MpDC interpuxo un procedemento contencioso administrativo ante a Delegación do Goberno e Concello de Lugo pola instalación das cámaras de videovixilancia instaladas na zona monumental de maneira ilegal.

O MpDC descoñece porque o Concello de Lugo ataca o Movemento acusándoo de ilexítimo para poder denunciar unha irregularidade, en lugar de se poñer a solventar o problema da ilegalidade instalación de cámaras de videovixilancia no casco histórico da cidade.

A lexislación establece que a autorización das cámaras de vídeo vixilancia débese renovar de xeito anual e, especificamente di que a solicitude se deberá tramitar dous meses antes de que expire a autorización. Respectar o marcado na normativa que regula a vídeo vixilancia é a única maneira de ofrecer as garantías xurídicas mínimas para o libre exercicio dos dereitos fundamentais dos cidadáns, así como evitar usos raudulentos dos dispositivos.

Asimesmo, hai que destacar non está comunicado no rexistro xeral da
Axencia española de Protección de Datos a creación dun ficheiro de
imaxes, tal e como se establece na normativa actual. Esta comunicación
á AEPD é a que permite aos cidadáns que son gravados polas cámaras
exercer o seu dereito de acceso, rectificación ou cancelación dos
datos persoais contidos nos citados ficheiros e, xa que logo,
salvagardar o seu dereito á honra, propia imaxe e intimidade.

O MpDC solicita ao Concello de Lugo a retirada inmediata de todas as
cámaras que aínda poida ter instaladas no casco antigo e que non
cumpren cos requisitos establecidos pola normativa vixente. De igual
xeito, saúda o Concello no suposto caso de que non solicitase a
renovación por ter intención de suspender os sistemas de vídeo
control.

0 comentarios:

Publicar un comentario