Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

A SGAE en Compostela atenta contra os dereitos das persoas ao instalar cámaras de vídeo vixilancia

Written By Virgulino on 29/4/09 | 10:20


Recentemente, o Movemento polos Dereitos Civís tivo coñecemento de que nos exteriores do edificio da Sociedad General de Autores y Editores de Compostela, están instaladas cámaras de vídeo vixilancia fixas, o que supón unha vulneración do dereito á imaxe, á honra e a intimidade persoal. Ante tales feitos, o colectivo vén de presentar un escrito á Delegación do Goberno, á Agencia Española de Protección de Datos e á propia SGAE co obxectivo de esclarecer por que foron instaladas e coa finalidade última de que se retiren.

Ademais, o MpDC denuncia que adoptar como medidas a instalación de cámaras sen existiren indicios nin motivos suficientes para a dita colocación resulta moi gravoso e desproporcionado a respecto da finalidade perseguida, pois de existir indicios que xustifican o principio de proporcionalidade, parece obriga da devandita empresa facilitar alternativas a esta decisión. Desde o Movemento afírmase tal cousa xa que as cámaras recollen a vida diaria de cantos cidadáns pasan por diante do edificio, invadindo a súa intimidade.

Por todo o exposto, o MpDC solicita que a Axencia Española de Protección de Datos informe quen é o responsable do tratamento de datos e, xa que logo, do ficheiro de imaxes gravadas polas cámaras ademais de se o ten inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos da institución. Ademais, o Movemento pregunta á AEPD se a empresa encargada de instalar as cámaras se atopa incluída no Rexistro destinado a proceder a instalacións, nese caso, dispón de licenza do mesmo xeito que pide ao organismo estatal que sancione os feitos segundo a lexislación vixente.

Esta asociación agradecería á Axencia Española de Protección de Datos que investigase sobre os feitos anteriormente expostos, así como do cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa imperante tanto en materia laboral, como de protección de datos e do cumprimento da normativa vixente en materia de vídeo cámaras en lugares públicos manténdoa informada de cantas actuacións leven a cabo con relación a este asunto.

Pola súa banda, o Movemento solicita que a empresa instaladora acredite mediante calquera medio que as cámaras instaladas nos exteriores das dependencias da Sociedad General de Autores y Editores cumpren con todo os requisitos esixidos pola lei, ademais de que a dita empresa remita os informes nos que se baseou para proceder á instalación de ditas cámaras e por tanto xustificou o principio de proporcionalidade, xunto con que informe a esta parte sobre quen ten encomendada a custodia das imaxes e dos mecanismos de control que se prevén para garantir os dereitos dos cidadáns.

Asemade, o MpDC esixe que achegue a solicitude de autorización da instalación das cámaras nos exteriores do edificio sede da SGAE e informe sobre si solicitou ou non autorización para a instalación de ditas cámaras. En úlitma instancia, o Movemento solicita que se proceda á retirada dos dispositivos instalados nos exteriores do edificio da SGAE.

0 comentarios:

Publicar un comentario