Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

O Movemento esixe de novo a Caixa Galicia a retirada das cámaras que “vixían” as rúas compostelanas

Written By Virgulino on 20/4/09 | 10:13


A asesoría xurídica do MpDC vén de interpór unha demanda contencioso administrativa contra a resolución da Delegación do Goberno en Galiza relativa á instalación de cámaras de vídeo vixilancia nos exteriores das sucursais de Caixa Galicia en Compostela. En última instancia, tanto esta acción como as anteriores postas en marcha polo Movemento van dirixidas a que a entidade financeira retire os dispositivos de gravación.

As ditas cámaras de seguridade están colocadas na vía pública, polo que gravan necesariamente ás persoas que circulan pola mesma. O MpDC denunciou anteriormente a ilegalidade aberrante destes dispositivos, que teñen un radio de gravación de 360 graos e supoñen unha vulneración do dereito á imaxe, á honra e a intimidade persoal.

Ademais, no escrito remitido ao Movemento pola Delegación do Goberno, pode constatarse que a institución vulnerou o procedemento legalmente establecido para a autorización das cámaras de videovixiancia en lugares públicos, pois afirma que “a instalación de videocámaras por particulares na vía publica é unha actividade non prohibida expresamente” incorrendo nun erro de plantexamento do procedemento legalmente esixido para a instalación de videocámaras na vía pública.

Cómpre recordar unha vez máis que unicamente as Forzas e Corpos de Seguridade poden colocar cámaras de vídeo-vixilancia na vía pública, previa solicitude dunha autorización e sempre que existan circunstancias de perigo que fagan imprescindible este recurso. O Movemento polos Dereitos Civís considera fundamental que a Administración e a Xustiza tomen medidas urxentes, impedindo que entidades privadas se coloquen a si mesmas por enriba da lei, co conseguinte dano dos dereitos fundamentais dos cidadáns.

Deste xeito, a Delegación non só está tomando unha actitude totalmente pasiva no exercicio das súas funcións, senón que o máis importante é está incumprindo a lexislación e normativa legal imperante no eido das cámaras de videovixiancia, vulnerando os dereitos fundamentais das persoas.

A lexislación indica que o uso de instalacións de cámaras ou videocámaras só é admisible cando non exista un medio menos invasivo, así como que as cámaras e videocámaras instaladas en espazos privados non poderán obter imaxes de espazos públicos, como si acontece neste caso. Con todo, o uso de sistemas de vídeo vixilancia deberá ser sempre respectuoso cos dereitos das persoas e do resto do ordenamento xurídico.

En todo caso, correspóndelle á Delegación do Goberno, previo informe favorable da Comisión de Garantías de Vídeo vixilancia a concesión da autorización para a instalación de cámaras na vía pública. Neste sentido, tendo en conta que a administración non é libre para esixir ou non a autorización previamente á instalación de ditas cámaras de seguridade ante a Delegación, xa que é necesario acudir ás normas que afecten á dita actividade para as que se pretende solicitar autorización deberá esixir e garantir en todos os casos o cumprimento dos requisitos que nel se recollen.

1 comentarios:

Publicar un comentario