Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

"Témome que as medidas de política criminal fan caso omiso da opinión dos expertos"

Written By Virgulino on 7/3/09 | 14:11

Entrevista con Anabel Cerezo, presidenta da Sociedade Española de Investigación Criminolóxica

O Movemento polos Dereitos Civís ven alertando nos últimos anos sobre a proliferación descontrolada de cámaras de vídeo-vixilancia. A utilidade do seu uso é igual de dubidosa có seu respecto polos dereitos fundamentais. O Instituto Andaluz de Criminoloxía elaborou un estudo pioneiro, que partindo do caso da cidade de Málaga analia as motivacións, as modalidades e os resultados do emprego de cámaras de seguridade no espazo público.

O proxecto de avaliación da vídeo-vixilancia en Málaga desenvolvido polo Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminoloxía é pioneiro en España. Cales son as motivacións que impulsan esta investigación neste momento? Cales son os seus obxectivos?
A motivación que impulsa esta investigación é a instalación en abril do ano 2007 de 17 cámaras de vídeo-vixilancia nalgunhas rúas do centro histórico de Málaga. O proxecto de investigación ten como obxectivo informar acerca do impacto das cámaras sobre o nivel de delincuencia e de inseguridade cidadá neste entorno.
A investigación parte de varias hipóteses. Consideramos que é moi probable que a instalación das cámaras reduza en termos xerais a taxa de delitos nas rúas e prazas onde se instalaron. É moi probable tamén que a delincuencia se desprace a outras rúas lindeiras onde non se instalaron as cámaras ou ata a outras zonas da cidade de características similares á zona do centro histórico. Partimos da hipótese así mesmo de que a instalación das cámaras mellorará o sentimento de seguridade e polo tanto reducirá o medo ao delito nos cidadáns que frecuentan o centro histórico.

A investigación parte da hipótese de que a criminalidade desprazarase no canto de reducirse. Ao mesmo tempo, presupón que si diminuirá o sentimento de inseguridade cidadá. Non se trata entón de factores relacionados directamente?
En efecto. Consideramos que é probable que os datos achegados pola policía mostren unha redución de certo tipo de delitos nas rúas onde as cámaras foron instaladas, e ao mesmo tempo, contamos coa posibilidade de que ese tipo de delitos incremente noutras zonas lindeiras onde non hai cámaras. Pero o noso traballo de campo non só se basea en datos policiais. Realizamos dúas enquisas aos viandantes e entrevistas a unha mostra de comerciantes das rúas do centro histórico. Intuímos que o sentimento de inseguridade cidadá reduciuse desde que se instalaron as cámaras.

Falamos dun proxecto iniciado en 2007. En que fase se atopa actualmente a investigación? Existe xa algún tipo de resultados concretos ou conclusións provisionais?
Terminamos xa o traballo de campo. Estamos a analizar os datos, aínda que nos está custando conseguir datos policiais. Temos presentamos o estudo nalgún foro, e mesmo publicado nunha revista anglosaxoa algúns resultados preliminares en relación coas enquisas realizadas a viandantes sobre seguridade cidadá.

Unha vez se coñezan os resultados da investigación sobre eficacia da vídeo-vixilancia, serán estes aplicables a outras cidades ou contextos do estado español?

Cada cidade ten a súa especificidade concreta e non se poden extrapolar resultados. Sería necesario repetir o experimento noutras cidades. Iso sería moi positivo, desde o punto de vista científico, non só para validar a nosa investigación, senón tamén para establecer posibles comparacións.

Diversos estudos realizados no Reino Unido sinalan unha escasa efectividade destes dispositivos de control; con todo, as cámaras de seguridade seguen proliferando en Gran Bretaña. Esperan que os resultados da súa investigación teñan unha incidencia no maior ou menor emprego de vídeo-vixilancia por parte da Administración?
A finalidade da nosa investigación é chegar á Administración e aos políticos para que actúen en consecuencia, pero témome que as medidas de política criminal que se toman no noso país, do mesmo xeito que no Reino Unido, fan caso omiso á opinión dos expertos e investigadores. Ditas medidas acórdanse en base ao que solicitan certos cidadáns que se fan escoitar a través de determinados medios de comunicación. Con iso os partidos políticos obteñen rédito político, que é o que realmente lles interesa.

Parte do estudo consiste en entrevistas cualitativas a policías e responsables de vídeo-vixilancia. Dedúcese destas entrevistas a existencia de estudos, informes ou de criterios formalizados que determinen a instalación das cámaras?

Non atopamos gran cousa respecto diso. Polo menos en Málaga, a instalación das cámaras non veu precedida de ningún estudo empírico, nin avalada por datos de delincuencia. Foi a iniciativa dos comerciantes do centro histórico que percibían un incremento de certas condutas delituosas preto de ou nos seus comercios e entendían que iso perxudicaba aos seus negocios.

Dada a natureza do proxecto, exceden dos límites da súa investigación outras cuestións relacionadas coa vídeo-vixilancia como a relación cos fundamentais ou as garantías necesarias para o seu uso. Teñen constancia de estudos que aborden a relación entre beneficios e prexuízos derivados do uso da vídeo-vixilancia?
Existen estudos noutros países respecto diso. Evidentemente unha parte do noso informe final destinarase a estas cuestións

0 comentarios:

Publicar un comentario